Danh sách phương tiện đo hết hạn, sắp hết hạn kiểm định

STT Tên phương tiện đo, chuẩn đo lường Người/Đơn vị sử dụng Nơi kiểm định, hiệu chuẩn Hiệu lực kiểm định Ghi chú
      
Tổng số: 0

@ Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Thừa Thiên Huế.
Số Online: 1      Hôm nay: 49      Tổng số truy cập: 564