THÔNG TIN PHƯƠNG TIỆN ĐO

1. Thông tin phương tiện
Nhóm phương tiện đo
Cột đo xăng dầu
Tên phương tiện
Cột đo xăng dầu
Số sản xuất
Năm sản xuất:
Hãng sản xuất
Nước sản xuất
Không rõ
Kiểu
Không rõ
Đặc trưng kỹ thuật
- Lưu lượng nhỏ nhất: 5 lít/phút - Lưu lượng lớn nhất: 50 lít/phút - Lượng cấp phát tối thiểu: 2 lít - Cấp độ chính xác: 0.5
Nơi sử dụng
Phú Mỹ, Phú Vang, Thừa Thiên Huế
Người/Đơn vị sử dụng
Cửa hàng xăng dầu Lộc Phước, Công ty TNHH MTV Lộc Phước
2. Thông tin kiểm định
Trạng thái
Đã kiểm định
Dịch vụ
Kiểm định  
Phương pháp thực hiện
Không rõ 
Kết luận
 
Số tem kiểm định
 
Số niêm phong/khác
 
Số chứng nhận
 
Ngày chứng nhận
25/12/2019  Ngày hết hạn: 25/12/2020 
Nơi cấp
Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học 
Kiểm định viên
 
Ghi chú
 

@ Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Thừa Thiên Huế.
Số Online: 14      Hôm nay: 49      Tổng số truy cập: 564