THÔNG TIN PHƯƠNG TIỆN ĐO

1. Thông tin phương tiện
Nhóm phương tiện đo
Không rõ
Tên phương tiện
Số sản xuất
Năm sản xuất:
Hãng sản xuất
Nước sản xuất
Không rõ
Kiểu
Không rõ
Đặc trưng kỹ thuật
Nơi sử dụng
Người/Đơn vị sử dụng
2. Thông tin kiểm định
Trạng thái
Chưa kiểm định
Dịch vụ
 
Phương pháp thực hiện
 
Kết luận
 
Số tem kiểm định
 
Số niêm phong/khác
 
Số chứng nhận
 
Ngày chứng nhận
  Ngày hết hạn:  
Nơi cấp
 
Kiểm định viên
 
Ghi chú
 

@ Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Thừa Thiên Huế.
Số Online: 3      Hôm nay: 49      Tổng số truy cập: 564