THÔNG TIN PHƯƠNG TIỆN ĐO

1. Thông tin phương tiện
Nhóm phương tiện đo
Cân kỹ thuật
Tên phương tiện
Cân kỹ thuật
Số sản xuất
15030902 Năm sản xuất:
Hãng sản xuất
Keli
Nước sản xuất
Trung Quốc
Kiểu
Không rõ
Đặc trưng kỹ thuật
- Mức cân nhỏ nhất: 10kg - Mức cân lớn nhất: 80000kg - Cấp độ chính xác: III - Cân cốt liệu
Nơi sử dụng
Khe Mạ, Phong Mỹ, Phong Điền, Thừa Thiên Huế
Người/Đơn vị sử dụng
Công ty TNHH Một thành viên cao su Huy Anh Phong Điền
2. Thông tin kiểm định
Trạng thái
Đã kiểm định
Dịch vụ
Kiểm định  
Phương pháp thực hiện
ĐLVN 13 : 2009 
Kết luận
 
Số tem kiểm định
16A-24432 
Số niêm phong/khác
 
Số chứng nhận
1423/2018/KĐTĐC 
Ngày chứng nhận
17/12/2019  Ngày hết hạn: 17/12/2020 
Nơi cấp
Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học 
Kiểm định viên
Nguyễn Viết Phương 
Ghi chú
 

@ Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Thừa Thiên Huế.
Số Online: 10      Hôm nay: 49      Tổng số truy cập: 564